Wondium voor uw patiënt?

Wondium is ontwikkeld door Netbasics in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei, in eerste instantie voor regionale wondzorg in het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Nadat een complexe wond in een ziekenhuis is behandeld door artsen en wondverpleegkundigen, volgt vaak wondverzorging bij de patiënt aan huis door wondverpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie.

Voor het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt samengewerkt met Buurtzorg Nederland en binnenkort ook met de volgende regionaal of landelijk werkende thuiszorgorganisaties:


Buurtzorg Nederland Icare Lelie zorggroep Opella Vitras Zorggroep Charim


Wilt u dat Wondium ook beschikbaar komt voor uw patiënten in uw regio?

Neem dan contact op met Joost van der Drift van Netbasics.

Wondium is onderdeel van e-Zorgpad

e-Zorgpad

e-Zorgpad is een toolbox ontwikkeld door Netbasics om zorgpaden in te richten. Op dit moment zijn er 45 verschillende zorgpaden, actief in gebruik door duizenden patiënten. Alle zorgpaden zijn gekoppeld met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Wondium is één van die 45 zorgpaden.

De missie van Netbasics is om eerste- en tweedelijnszorg samen te verbinden. Wondium is daar een prachtig voorbeeld van.

Zorg Samen Verbinden